swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ład społeczny i jego przedstawienia

Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz jest wybitnym socjologiem związanym od lat z ośrodkiem katowickim. Niniejszy tom zawiera te...

39,85 zł
Wstęp do socjologicznej teorii własności
Michał Kaczmarczyk

Autor omawia główne teorie i pojęcia własności. Wśród proponowanych koncepcji na uwagę zasługują: pojęciowa jedność włas...

24,30 zł
Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową
Marcin Kępiński

Książka stanowi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat potocznej pamięci Polski Ludow...

21,55 zł
Obcy u naszych drzwi
Zygmunt Bauman

Uciekają z brutalnego, ogarniętego wojnami świata i pukają do naszych drzwi – uchodźcy. Dla ludzi za drzwiami – obcy i n...

27,90 zł
Critical Realism and Humanity in the Social Sciences

Teoria opracowana przez brytyjską socjolog Margaret Scotford Archer może być słusznie uważana za jedną z najbardziej zna...

18,00 zł
Polityka równości płci na szczeblu samorządowym
Joanna Podgórska-Rykała

W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnien...

18,90 zł
Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania

Część teoretyczna pt. Zadania i wyzwania asystentury rodzin jako nowej profesji w dziedzinie pracy socjalnej zawiera dzi...

19,80 zł
Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich
Andrzej Kaleta

Książka powstała w wyniku ponad 20 lat naukowej i zupełnie potocznej obserwacji przemian społecznych, dokonujących się n...

19,80 zł
Folklor - tradycja i współczesność

Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko pojętym zjawiskom folkloru, ma uzmysłowić czytelnikom, że bada...

27,00 zł
Problemy konwergencji mediów II

Niniejsza monografia adresowana jest do studentów oraz nauczycieli akademickich kształcących w obszarze nauk humanistycz...

18,90 zł