swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Teleexpress
Maciej Orłoś, Marek Sierocki

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, Teleexpress towarzyszy widzom na antenie telewizyjnej Jedynki już od trzydziestu la...

26,91 zł
Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.2
Andrzej Walicki

Problem religii w ideologiach "Polski odradzającej się": od deizmu do mesjanizmu Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i Augu...

12,87 zł
Etyczne wymiary praw człowieka
Ryszard Moń

Dlaczego coraz mniej jest filozofii w rozważaniach na temat praw człowieka? Na ile koncepcja prawa naturalnego jest przy...

16,20 zł
Tomasz z Akwinu - Opuscula tom 9, fasc. 1

Pierwszy zeszyt tomu 9 serii Opera Philosophorum Medii Aevi, poświęcony Tomaszowi z Akwinu "Opuscula". Teksty łacińskie ...

19,80 zł
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t.20

Ogromny rozwój nauk przyrodniczych zarówno w zakresie odkryć, jak i metod badawczych i interpretacyjnych, wywiera znaczn...

19,80 zł
Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t.8

Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata i początków życia. Książka jest kolejnym tomem serii o elementach ...

18,00 zł
Swoistość człowieka? Rozumność

Czy istnieją swoiste cechy ludzkie, przysługujące człowiekowi i tylko jemu? Jedną z takich cech wydaje się być rozumność...

16,20 zł
Pokochać mądrość
Maciej Bała, Janina Jeziorska, Sabina Zalewska

Podręcznik ten powinien spełniać funkcje orientacyjne i motywacyjne w celu podejmowania zadań w zakresie poznawania i do...

27,00 zł
Intencjonalność i znaczenie językowe
Marek Maciejczak

Tytuł prac zebranych w niniejszej publikacji wyznacza problematykę rozważań. Zasadnicze problemy to intencjonalność, per...

18,00 zł
Tomasz z Akwinu - Opuscula tom 9, fasc. 2
Michał Zembrzuski, Artur Andzrejuk

Drugi zeszyt tomu 9 serii Opera Philosophorum Medii Aevi, poświęcony Tomaszowi z Akwinu "Opuscula". Teksty łacińskie z t...

19,80 zł