swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Idea społeczeństwa obywatelskiego
Dorota Pietrzyk-Reeves

Książka prezentuje szczegółową analizę pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, które pod koniec XX wieku powróciło do teor...

30,42 zł
Życie w labiryntach
Steffen Dietzsch

Autor kieruje w tej książce uwagę na tajemnice założycielskie, niebezpieczeństwa i kulturowo bogate rysy labiryntu. Od c...

22,77 zł
Neopragmatyzm
Tadeusz Szubka

W książce proponuje się spojrzenie na neopragmatyzm z punktu widzenia filozofii analitycznej. Na tle pragmatyzmu klasycz...

21,51 zł
Dzieła zebrane, t. VI
Immanuel Kant

Redakcja naukowa Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Mirosław Żelazny Od Redakcji Niniejsza edycja obejmuje...

44,28 zł
Ironia i miłość
Andrzej Szahaj

Książka stanowi wprowadzenie do twórczości Richarda Rorty'ego, a także próbę osadzenia jej na szerszym tle filozofii wsp...

24,03 zł
Sześć cnót mniejszych

Książeczka "Sześć cnót mniejszych" stanowi zaproszenie do krótkiej wycieczki po obrzeżach głównej drogi, jaką toczy się ...

21,51 zł
O gnuśności
Marcin Zdrenka

Lenistwo to przywara, o której, zdaje się, już wszystko powiedziano. Ma swoje odpowiedniki zarówno w językach klasycznyc...

35,41 zł
Kilka wykładów o powołaniu uczonego
Johann Fichte

Niniejszy przekład wykładów Fichtego został uzupełniony tekstem pierwszego polskiego opracowania autorstwa Józefa Kalasa...

12,64 zł
Filozofia i nauka: trudne związki
Maciej Dombrowski

Zarówno Metallmann, Witkiewicz, jak i Gawecki dochodzą do przekonania o konieczności utrzymywania przez filozofię kontak...

18,99 zł
Filozofia XVII wieku

Monografia "Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje" zawiera zbiór artykułów dotyczących początków i rozwoj...

35,41 zł