swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Filozofia i psychologia egzystencjalna
Mirosław Żelazny

U zarania swego istnienia, to znaczy na początku drugiego dziesięciolecia dwudziestego wieku, egzystencjalizm był psycho...

50,63 zł
Czas i to, co ludzkie
Marek Szulakiewicz

Świat anonsuje swoje istnienie czasowo. Dlatego kryzys doświadczania czasu jest też kryzysem istnienia. Tracąc czasowe k...

36,72 zł
Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju jest nową globalną filozofią rozwoju, która w obliczu negatywnych doświadczeń ubi...

22,77 zł
Odsłonić tajemnicę znaczenia
Aleksandra Derra

Książka jest zbiorem studiów wybranych problemów z zakresu filozofii języka, ale też odnosi się do zagadnień z filozofii...

30,38 zł
Niemiecka analityczna filozofia umysłu
Anita Pacholik-Żuromska

Niniejszy zbiór prezentuje polskiemu czytelnikowi stan niemieckiej współczesnej filozofii umysłu. Zawiera artykuły o tem...

26,59 zł
Logiki zdaniowe wyrażalne przez modalność

Celem pracy jest omówienie logik, wyrażonych w języku zawierającym — jako pierwotne — spójniki stosowane w logice klasyc...

20,25 zł
Dzieła zebrane, t. I
Immanuel Kant

Cieszę się, że nasze środowisko filozoficzne doczekało się wreszcie pierwszej polskiej edycji DZIEŁ ZEBRANYCH Immanuela ...

49,37 zł
Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel
Barbara Grabowska

Autorka podejmuje w swej pracy refleksję nad atrakcyjnością liberalnego ideału człowieka i obywatela oraz nad możliwości...

24,07 zł
Wola powszechna w filozofii politycznej
Janusz Grygieńć

Książka jest poświęcona kategorii woli powszechnej oraz roli, jaką można przypisać jej niektórym odczytaniom w kontekści...

22,77 zł
Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej
Kwietniewska Małgorzata

Książka Małgorzaty Kwietniewskiej jest poświęcona losom pojęcia „rzecz” w klasycznej filozofii kontynentalnej XIX i XX w...

19,98 zł