swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Pisma teoretyczne
Friedrich Schiller

Friedrich Schiller (1759-1805), najwybitniejszy niemiecki dramaturg, przedstawiciel klasyki weimarskiej, uprawiał także ...

36,00 zł
Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej

Celem podjętych w pracy badań jest analiza radiowego i telewizyjnego dyskursu publicznego pod kątem spójności tekstów w ...

19,44 zł
Cztery cnoty władcy w "De Clementia" Seneki Młodszego
Dominika Budzanowska

Drugi tom serii Florilegium. Praca wiąże się z rzymską filozofią i je reprezentantem Lucjuszem Seneką, czyli Seneką Mło...

25,20 zł
Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX. Numer 2 (2012)

Artykuły Adam Cebula Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a / 215 Bartosz Żukowski Pro...

12,69 zł
O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych. Studium z historii pojęcia nowoczesności
Edmund Morawiec

Studium z historii pojęcia nowoczesności. Autor podaje szczegółową i specyficzną charakterystykę nowoczesności poszczegó...

18,00 zł
Eseje o radykalnym empiryzmie
William James

W Esejach o radykalnym empiryzmie William James nadaje ostateczny kształt własnemu stanowisku filozoficznemu. Zbiór ten,...

22,77 zł
Studia z Historii Filozofii, nr 1 (4)/2013

PRZEKŁADY Immanuel Kant - Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny) ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ Jan Kanty Ka...

15,84 zł
Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a
Henryk Elzenberg

Oddajemy do rąk Czytelników tłumaczenie rozprawy Henryka Elzenberga Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle (1909),...

28,53 zł
Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Zbigniew Nerczuk

Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgia...

22,77 zł
Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. "Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa". &quot
Immanuel Kant

Słowo wstępne do pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych ImmanuelaKanta / 5 Od redakcji / 7 Nota edytorska / 11 178...

46,80 zł