swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Dyscypliny humanistyczne i ekologia
Włodzimierz Tyburski

W działaniach mających na celu powstrzymanie niszczenia i destrukcji środowiska przyrodniczego ważna rola przypada nauko...

40,50 zł
Ontology of miracle. Supernaturality, God’s Action and System Approach Towards the Ontology of Miracle
Adam Świeżyński

Publikacja próbująca wyjaśnić nadprzyrodzoność, działanie Boga ipodejście systemowe do ontologii cudu.INTRODUCTION 9...

12,60 zł
Epistemology of miracle. Scientific inexplicability, religious sense and system approach towards the epistemology of miracle
Adam Świeżyński

Publikacja próbująca wyjaśnić naukową niezrozumiałość, zmysł religijny i podejście systemowe kierunku epistemologii cudu...

12,60 zł
Studia z Historii Filozofii, nr 2 (4)/2013

PRZEKŁADY Immanuel Kant - Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny) Fryderyk Schiller - Przyczynek do kwestii ...

15,84 zł
Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka
Janusz Maciaszek

Praca dzieli się na dwie zasadnicze części: pierwsza, obejmująca rozdziały 1–4, ma charakter historyczny a zarazem polem...

16,20 zł
Spór o rzeczy boskie
Józef Piórczyński

Józef Piórczyński podjął się tematu bardzo trudnego, wymagającego ogromnej wiedzy historyczno-filozoficznej: gruntownej...

15,12 zł
Koncepcje i problemy filozofii zła
Marcin Jaranowski, Ryszard Wiśniewski

Doświadczenie zła jest powszechne, zaś refleksja na jego temat nie musi być tylko abstrakcyjną nadbudową, która oddziela...

20,25 zł
Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena
Rafał Michalski

Rodzimy się przedwcześnie, nadzy, bezbronni i nieprzystosowani do życia. Liczne cechy naszej anatomii i fizjologii będąc...

41,76 zł
Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności
Renata Ziemińska

Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno d...

22,14 zł
Heurystyka filozoficzna
Jan Hartman

Heurystyka filozoficzna jest pracą koncepcyjną, prezentującą szkic programu uprawiania filozofii za pośrednictwem reflek...

29,25 zł