swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej
Zbigniew Nerczuk

Z antyczną sofistyką wiązane sączęsto dwie tezy: jest ona rozumiana jako pewien nurt, którego przedstawiciele wraz z Sok...

27,90 zł
Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku

Wiek XVII stał się epoką przełomu w filozofii europejskiej, a zmiany, jakie zaszły wówczas w sposobie myślenia o jej zad...

21,24 zł
O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki
Max Urchs

Sugestywnymi przykładami i wciągającymi opowieściami z historii nauki Autor sprawia, że trudne do przyswojenia wyniki co...

27,00 zł
Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami
George Berkeley

Zarówno redaktorzy prac George’a Berkeleya, jak i badacze i interpretatorzy jego filozofii nie mają wątpliwości, że Siri...

25,25 zł
Historia filozofii rosyjskiej
Mikołaj Łosski

Przed czytelnikiem polskim otwiera się, wraz z publikacją książki Łosskiego, często całkowicie nieznany świat rosyjskiej...

25,20 zł
Ku wolności jako odpowiedzialności. Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji
Marcin Kilanowski

"Problem uzasadnienia demokracji jest jedną z centralnych kwestii, którymi zajmują się specjaliści z zakresu teorii społ...

27,90 zł
Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana
Wojciech Sady

W każdej rozsądnej konstruktywistycznej filozofii nauki rozróżnia się te części naszej wiedzy, które przyjmujemy na mocy...

33,21 zł
W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku
Jacek Migasiński

Książka jest poświęcona prezentacji i analizie specyficznych tendencji metafizycznych, jakie odżyły w pewnych odłamach f...

35,87 zł
Jutrzejsza bitwa morska. Rozumienie Diodora Kronosa
Tomasz Jarmużek

Wyobraźmy sobie następującą scenę. Oto pewien czcigodnie wyglądający, zatopiony w filozoficznych rozmyślaniach mąż stoi ...

31,86 zł
Powinność i samowiedza
Robert Piłat

Zbiór szkiców filozoficznych, o refleksji o filozoficznym problemie miłości, badanie związku pojęć „powinność” i „samowi...

25,20 zł