swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Kulturowe funkcje filozofowania
Krzysztof Abriszewski

Pomiędzy filozofią a resztą kultury rośnie przepaść. Podczas gdy filozofowie są całkowicie przekonani o ważności swojej ...

27,81 zł
Studia z Historii Filozofii, nr 4(4)/2013

PRZEKŁADY Immanuel Kant - Opus postumum [Zbiór V, karta VII, strona 3–4; karta VI, strona 1–2; karta XII, strona 1;...

16,61 zł
Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła
Wojciech Szczerba

Filozoficzna koncepcja wiecznego powrotu – apokatastasis – wskazuje na przywrócenie pierwotnej rzeczywistości, idealnego...

30,56 zł
Czas i ortodoksja
Piotr Feliga

Teologia już niejednokrotnie składała współczesnej myśli filozoficznej obietnicę poszerzenia horyzontów czy też otwarcia...

23,89 zł
Studia Antyczne i Mediewistyczne, 11(46)/2013

ARTYKUŁY – ARTIKEL – ARTICLES Gorgiasz z Leontinoi, Obrona Palamedesa / 3 Artur Pacewicz, Cynizm epoki hellenistycznej –...

18,58 zł
Argumenty równi pochyłej
Krzysztof A. Wieczorek

Praca poświęcona jest tzw. argumentom równi pochyłej (slippery slope arguments). Argumenty te, padające często podczas s...

26,57 zł
Antysemityzm, emancypacja, syjonizm
Jacek Surzyn

Syjonizm to idea powrotu Żydów do Ziemi Świętej (Syjonu). Syjonizm ujmuje się w dwóch znaczeniach. W sensie religijnym s...

88,56 zł
Moralność dla wszystkich czy dla każdego?
Sławomir Letkiewicz

Książka będąca zachętą do samodzielnej lektury dzieł Friedricha Nietzschego i Józefa Bańki, przeznaczona jest zarówno dl...

22,14 zł
Dzieła zebrane, t. II: Krytyka czystego rozumu
Immanuel Kant

Od tłumacza - fragment Ktoś mógłby zapytać: jaki cel ma wydawanie nowego przekładu Krytyki czystego rozumu na język pol...

51,79 zł
Husserl w Polsce
Marta Ples-Bęben, Dariusz Bęben

Prezentowana bibliografia obejmuje chronologiczny spis prac dotyczących fenomenologii Edmunda Husserla, które w latach 1...

31,00 zł