swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Polska fenomenologia przedwojenna

Książka stanowi zbiór krytycznie opracowanych artykułów, sprawozdań i recenzji nawiązujących do fenomenologii, napisanyc...

86,35 zł
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Niniejszy tom Biblioteki Studiów z Historii Filozofii stanowi pierwszą część serii opracowań materiałów źródłowych do hi...

21,24 zł
Między krytyką a metafizyką
Aleksander R. Bańka

Praca jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą filozofii Josepha Maréchala – belgijskiego jezuity, twórcy tz...

75,28 zł
Estetyczne problemy późnej nowoczesności
Iwona Lorenc

Autorka kieruje swoją uwagę na estetyczne doświadczenie, sztukę oraz procesy estetyzacji w warunkach późnej nowoczesnoś...

15,93 zł
Kierkegaard
Karl Jaspers

We wstępie do "Philosophie", swego najważniejszego dzieła, Jaspers ujawnia przed czytelnikiem źródła swych filozoficznyc...

19,93 zł
Folia Philosophica. T. 32

32. tom „Folia Philosophica” cechuje duża różnorodność tematyczna, zawiera on bowiem artykuły podejmujące rozważania z z...

44,28 zł
Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego
Bogna Choińska

Niniejsza praca jest próbą opisania kierunku zwanego poststrukturalizmem ze szczególnym uwzględnieniem teorii podmiotu, ...

14,40 zł
Kronos nr 4/2013. FINIS CHRISTIANISMI
Praca Zbiorowa

Czym jest chrześcijaństwo? Jaki jest jego sens i znaczenie? Pytanie ważne nie tylko dla chrześcijanina – który powinien ...

18,00 zł
Kronos nr 1/2014. DOSTOJEWSKI
Praca Zbiorowa

Numer poświęcony „okrutnemu talentowi” Fiodora Dostojewskiego. Śmierć czyni rzeczywistość czymś strasznym, prawa natural...

18,00 zł
Dzieła zebrane, t. IV: Krytyka władzy sądzenia
Immanuel Kant

Dzieła zebrane tom 4. Krytyka władzy sądzenia....

34,56 zł