swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Traktat o szczęściu
Św. Tomasz Z Akwinu

Mianem Traktatu o szczęściu można określić fragment Summy teologicznej Tomasza z Akwinu, obejmujący pięć pierwszych kwes...

15,12 zł
Wprawki do chrześcijaństwa
Sören Kierkegaard

Wprawki do chrześcijaństwa to jedno z najwybitniejszych dzieł Kierkegaarda. To dzieło kaznodziei i wyrafinowanego teolog...

25,20 zł
O wiedzy Chrystusa, O tajemnicy Trójcy
Św. Bonawentura

Te dwie serie kwestii dyskutowanych, powstałe w latach 50 XIII wieku, kiedy Bonawentura wykładał teologię na Uniwersytec...

31,68 zł
Metafizyka prawdziwa
Arnold Geulincx

Dysputy metafizyczne stanowią wstęp do rozważań - opisują konieczny stan przed zaangażowaniem się w rozstrzyganie proble...

14,40 zł
Alkifron, czyli pomniejszy filozof w siedmiu dialogach zawierający  apologię chrześcijaństwa przeciwko tym, których zwą wolnomyślicielami
George Berkeley

George Berkeley (1685 - 1753). Po ukończeniu studiów teologicznych w Dublinie w roku 1707 przyjął święcenia kapłańskie i...

30,24 zł
Historia filozofii Tom 2
Władysław Tatarkiewicz

Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor – filozof i historyk...

27,90 zł
Twierdzenia o istnieniu i istocie
Idzi Rzymianin

Początek dyskusji nad realną różnicą istoty i istnienia rozpoczął bakałarz Uniwersytetu Paryskiego, uczeń Tomasza z Akwi...

18,00 zł
Czyny miłości
Sören Kierkegaard

W Czynach miłości S. Kierkegaard jest filozofem i poetą. Trudno paroma słowami opisać szlachetnie brzmiącą, delikatną i ...

27,00 zł
Kronos 3/2014 TECHNIKA I TOTALITARYZM
Praca Zbiorowa

Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, którego tematem jest filozofia techniki, miejsce techniki w porządku ewolucji biolog...

18,00 zł
Metafizyczne podstawy nauki o cnocie
Immanuel Kant

Immanuela Kanta Nauka o cnocie ukazała się po raz pierwszy w 1797 r. jako część druga – po wydanej niedługo przedtem Nau...

22,68 zł