swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Problem demitologizacji
Karl Jaspers

Przekład: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki Redakcja naukowa: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś...

18,00 zł
Filozofia i głos
Joanna Michalik

W codziennym doświadczeniu głosy są wciąż obecne, dobiegają zewsząd. Głos to zaledwie ulotna wibracja wydychanego powiet...

23,80 zł
Historia filozofii Meandry kultury

Zainteresowania Profesora Jacka Widomskiego od lat koncentrują się na problematyce historii i zagadnieniach filozoficzny...

31,10 zł
Zakryta przez ciało
Aleksandra Burek

Edmund Baka absolwent Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie asystent w Katedrze Porównawczych ...

15,50 zł
Arystoteles na nowo odczytany
Elżbieta Jung

Książka jest efektem wieloletnich badań dotyczących historii nauki średniowiecznej, mianowicie początków fizyki matematy...

22,05 zł
Rozum w sztuce
George Santayana

Wydany w 1905 roku Rozum w sztuce to druga, oprócz wcześniejszego Poczucia piękna, rozprawa estetyczna amerykańskiego fi...

30,60 zł
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 2

Zawartość niniejszej rozprawy w istocie różni się od doktryny Kanta jedynie tym, że dodałem w niej podstawę, na której o...

17,10 zł
Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji "Ocalonych"
Marcin Jaranowski

Refleksja etyczna, niezależnie od jej zaangażowania w rozstrzyganie zagadnień filozoficznych czy metafizycznych, nie pow...

26,10 zł
Systemy filozoficzne a polskość
Krzysztof Julian Wojtas

Niniejsza książka jest próbą określenia wartości fundamentalnych i idei, na jakich tworzone są odmienne sposoby organiza...

15,30 zł
Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie
Karolina Rozmarynowska

Fundamentalnym pytaniem jest zagadnienie związku pomiędzy innością (rozumianą głównie w aspekcie podmiototwórczym) a ety...

26,10 zł