swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Majorat
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Majorat - Das Majorat - Le Majorat - tekst: polski / deutsch / français. Przełożył Józe...

15,30 zł
Ty
Paweł Jakubowski

"Ty" Pawła Jakubowskiego to powieść utrzymana w konwencji mrocznego surrealizmu, której głównym bohaterem jest młody, ni...

16,80 zł
Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Maciej Jabłoński

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Po...

23,40 zł
Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów
Dorota Mocarska, Krzysztof Droliński, Tomasz Mosio

Podręcznik zawiera kompendium wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka, a także współpracy m...

19,89 zł
Postanawiają, iż co do majątku, jaki obecnie posiadają  i w przyszłości mieć mogą... Intercyzy w małżeńskim prawie majątkowym Królestwa Polskiego na przykładzie Łodzi (1841-1875)
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Książka jest opracowaniem z historii polskiego prawa sądowego XIX stulecia i od razu należy stwierdzić, iż jest wartości...

20,52 zł
III Statut Litewski w dobie porozbiorowej
Sławomir Godek

Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. T...

44,10 zł
Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej
Jacek Izydorczyk

Zagadnienie granic środka odwoławczego jest od dawna jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii w polskiej nauce procesu karn...

20,52 zł
Monizm i pluralizm władzy lokalnej
Michał Kasiński

Prezentowana praca poświęcona jest prawnym i politycznym zagadnieniom władzy lokalnej. Rozważane są one w perspektywie m...

20,52 zł
O niewspółmierności wartości i jej konwencjach dla stosowania prawa
Sylwia Wojtczak

Książka dotyczy słabo opracowanego w polskiej literaturze filozoficznej i filozoficznoprawnej zjawiska niewspółmiernośc...

25,92 zł
Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 roku i jego realizacja w powiecie brzezińskim do 1914 roku
Tomasz Kubicki

Ramy chronologiczne pracy zakreślone zostały przez źródła, stanowiące podstawę opracowania. Najstarsze zachowane akta hi...

16,20 zł