swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym
Marcin Wielec

Książka przedstawia znaczenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi dla procesu karnego. Opisuje elementy oraz skutki na...

28,80 zł
Inkardynacja w misji Kościoła
Henryk Stawniak

Autor podejmuje problematykę procesu włączenia duchownego w konkretne struktury kościelne, przypisanie (przynależność) d...

27,00 zł
Legislacja administracyjna. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego
Krystyna Celarek

„Legislacja administracyjna-studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego” jest próbą ujęcia zagadnień...

40,50 zł
Studia Iuridica Toruniensia, t. 12/2013

Artykuły Marta Baranowska - Doktryny polityczno-prawne jako jeden z filarów edukacji prawniczej Anna Brzezińska...

25,25 zł
Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych
Igor Zgoliński, Igor Zduński

Do rąk Czytelnika oddajemy "Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych". Stanowi on syntetyczne ujęcie p...

20,79 zł
Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych
Katarzyna Kępka

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu...

27,00 zł
Okoliczności wyłączające bezprawność. Zarys problematyki
Igor Zgoliński, Igor Zduński

(...) Praca o niewątpliwych walorach naukowych, jest adresowana w dużej mierze do prawników praktyków, zajmujących się ś...

18,90 zł
Księgowość małej firmy 2014
Anna Jeleńska

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem …” – dla wielu to kusząca perspektywa; dlatego wielu przedsiębiorczych Polaków zak...

42,58 zł
Fundacje i stowarzyszenia 2014
Andrzej Ogonowski, Aldona Gibalska

Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzy...

44,07 zł
Najem opodatkowanie przychodów z wynajmu 2014
Wiesława Dyszy

Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkow...

44,07 zł