swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Interwencje humanitarne a suwerenność państwa. Realizowanie utopii − usprawiedliwianie użycia siły zbrojnej poprzez prowadzenie interwencji humanitarnych
Dominika Dróżdż

Współczesne prace nad definicją zbrodni agresji i jej włączeniem do Statutu MTK doprowadziły ponownie do sformułowania p...

27,00 zł
Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena
Monika Zalewska

Publikacje Jerzego Wróblewskiego i Kazimierza Opałka sprawiły, że teoria Hansa Kelsena wywarła ogromny wpływ na obecną k...

31,32 zł
Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1
Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht, Bartosz Wojciechowski

Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. ...

32,40 zł
Przeludnienie więzień w Polsce - przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania
Aldona Nawój-Śleszyński

Celem opracowania jest zdiagnozowanie przeludnienia więziennego w latach 2000–2010 w Polsce. Treścią diagnozy będą jego ...

31,32 zł
Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

Zakreślony w tytule pracy wybór tematu uważam za bardzo trafny. Polskie prawo wyborcze uporało się bowiem z bodajże naj...

17,28 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, któ...

21,03 zł
Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej
Paulina Karina Marczuk

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowan...

28,08 zł
Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego
Marek Chrabkowski

Publikacja "jest zbiorem najważniejszych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych odnoszących się do prawa k...

27,00 zł
Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień
Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński

Z Recenzji: Recenzowane opracowanie stanowi bardzo rzetelne, solidne i dobrze udokumentowane, zawierające w swojej treśc...

26,10 zł
Jurysprudencja 5/2014
Joanna Helios

Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i...

26,91 zł