swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Agnieszka Żywanowska

           W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele doniesień z badań dotyczących zachowań agresywnych osób w normie...

34,20 zł
Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi
Alicja Głębocka

Książka Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kul...

31,32 zł
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD
Tomasz Hanć

[...] książka jest odpowiedzią na jedno z najbardziej aktualnych społecznych zapotrzebowań, jakim jest rzetelna wiedza d...

21,60 zł
Kobiecość w obliczu zmian - studia interdyscyplinarne

          Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej p...

35,82 zł
Manipulacje w postępowaniu karnym
Ryszard Makarowski

          Pomysł napisania książki powstał w trakcie słuchania przez Autora wykładu z karnego prawa procesowego, kiedy t...

34,20 zł
Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne
Wioletta Radziwiłłowicz

W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynnikó...

44,82 zł
Zdrowie w cyklu życia człowieka

Monografia zawiera 19 rozdziałów (podzielonych na dwie części) przygotowanych przez autorów reprezentujących różne ośrod...

20,52 zł
Psychologiczne aspekty  przewlekłych chorób somatycznych
Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Książka „Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych” prezentuje w ujęciu holistycznym problemy chorych prze...

76,50 zł
Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla

Koncepcja stresu Hobfolla zaczyna być coraz popularniejsza, bo inaczej niż dotąd – być może trafniej – rozpoznaje powsta...

12,96 zł
Wydłużająca się droga do dorosłości
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska

Monograficzne opracowanie problemu opóźnionego wkraczania w dorosłość.Od Redaktorów 9 Rozdział I. Społeczno-kulturo...

18,00 zł