swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej. Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 roku
Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE 1. Uwag...

43,02 zł
Zasady prawne ochrony środowiska
Piotr Korzeniowski

Celem niniejszej monografii jest jest przede wszystkim wskazanie podstaw dla dokonania oceny stanu funkcjonowania zasad ...

25,92 zł
Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji
Grzegorz Wiciński

Opracowanie ma charakter analizy naukowej wspartej na paradygmacie opisu teoretycznego i analiz statystycznych interpret...

32,40 zł
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
Agnieszka Bień-Kacała

Wstęp / 9 Rozdział I Koncepcje uprawnień prawotwórczych egzekutywy w kontekście systemu źródeł prawa / 19 1.1. Podstawy...

40,50 zł
Sztuka jako prowokacja
Julianna Makiłła-Polak

Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka aktów wandalizmu wobec dział sztuki, lecz nie wszystkich, tylko takich, k...

30,60 zł
Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda
Jerzy P. Naworski

Monografia poświęcona jest instytucji prawnej doniosłej praktycznie, kontrowersyjnej w nauce i praktyce prawa oraz stan...

55,66 zł
Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności
Dawid Bunikowski

Przedmiotem niniejszej rozprawy są kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności. Przez ingerencję prawa w ...

42,52 zł
Maritime Law in the second half of the 20th century
Jan Łopuski

The book contains a selection of articles written in the years 1962-2004 and published in English or French languages. T...

46,49 zł
Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec 1949-1989
Danuta Janicka

[...] dobrze się dzieje, że praca [...] ukazuje się właśnie teraz, kiedy mamy odpowiedni odstęp czasowy umożliwiający ni...

27,90 zł
Ordynacja podatkowa 2013 z komentarzami ekspertów
Praca Zbiorowa

Pokażemy zmiany w Ordynacji podatkowej w 2013 roku Ordynacja podatkowa to biblia dla każdego podatnika. Zawarte są w nie...

80,91 zł