swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Odpowiedzialność prawna w IT wrzesień 2013

UŻYWANIE NIELEGALNEGO OPROGRAMOWANIA Częstym problemem polskich firm pozostaje wykorzystywanie nielegalnych programów. T...

35,10 zł
Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

Psycholog sprawdzi poziom dojrzałości emocjonalnej kandydata na ochroniarza ... 2 Do kwalifikowanego zdarzenia wypadkowe...

44,17 zł
Przegląd szkoleniowy bhp wrzesień 2013 nr 19

OGÓLNIE O BHP Do wydania orzeczenia lekarskiego potrzebna jest ocena narażenia zawodowego . . . 4 Osoba kierująca pracow...

44,17 zł
Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach wrzesień 2013

Umowy i dokumentacja Doradca nie awansuje na urzędnika samorządowego bez naboru 2 Temat numeru Niektóre kwestie czasu pr...

33,10 zł
Kierowca w firmie wrzesień 2013 nr 61

O tym się mówi Policja będzie mogła zmusić pijanego kierowcę do badania ... str. 2 Już wkrótce Francja wprowadza nowe op...

36,86 zł
Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym
Robert Netczuk

Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji została ujęta nie tylko w kontekście analiz dogmatycznych dot...

38,74 zł
Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki

Na niniejszy tom złożyły się prace zaprezentowane na Zjeździe Katedr Kryminalistyki, który odbył się w dn. 8–10 czerwca ...

22,14 zł
Oblicza Temidy. Aspekty prawne ochrony zdrowia (zagadnienia wybrane)

(...) Publikacja poświęcona jest płaszczyznom prawa, które regulują materię medyczną. To niewątpliwie bardzo szerokie sp...

14,40 zł
Odszkodowanie i zadośćuczynienie w prawie polskim

edną z podstawowych ról, które od zarania dziejów pełni prawo, jest kompensacja. Większość naruszeń dóbr prawnie chronio...

18,90 zł
Budownictwo opodatkowanie usług 2014
Wiesława Dyszy

Książka „Budownictwo. Opodatkowanie usług 2014” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakr...

44,07 zł