swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie  czerwiec 2015 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Zasady odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji ...

49,41 zł
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie luty 2015 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Autor projektu budowlanego podwykonawcą – czy należy wykluczyć wykonawcę 2.Jak osza...

49,41 zł
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2015 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Na jakich zasadach dopuszczalne jest stosowanie dłuższych niż 30-dniowe terminów pł...

49,41 zł
Doradca VAT, wydanie marzec 2015 r.
Rafał Kuciński

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE 1.Fiskus nie kwestionuje możliwości zaliczenia nieodlicz...

71,91 zł
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie grudzień 2014 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy 2.Zasady zlecania dodatko...

49,41 zł
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie marzec 2015 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Właściwe obliczanie wagi kryteriów oceny ofert 2.Zasady skracania terminu składani...

49,41 zł
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie kwiecień-maj 2015 r.
Justyna Rek-Pawłowska

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Zasady odwoływania się na wybór oferty przy zamówieniach podzielonych na części 2....

49,41 zł
Serwis Płatnika ZUS, wydanie marzec 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.Świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2.Zmiany w zasadach refundacj...

44,91 zł
Serwis Płatnika ZUS, wydanie lipiec 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.Wyższe limity zarobkowe emerytów i rencistów 2.Niższe zasiłki dla prz...

44,91 zł
Serwis Płatnika ZUS, wydanie maj 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.ZUS odroczy termin płatności lub rozłoży na raty spłatę zaległych skła...

44,91 zł