swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Aktualności kadrowe, wydanie czerwiec 2016 r.
Szymon Sokolnik

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Płaca minimalna na zleceniu – dopiero od 2017 roku? 2.Kontrole PIP – obejma kolejne...

49,41 zł
Jednolity plik kontrolny – praktyczny poradnik
Adam Kuchta, Joanna Dmowska, Paweł Huczko

Jednolity plik kontrolny (JPK) to nowe, rewolucyjne rozwiązanie zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów fina...

49,68 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 3 Relacje współdziałania, koordynacja działań
Janusz Falecki

W celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, do których należy zaliczyć zagrożenia naturalne, cywilizacyjne, terr...

15,30 zł
Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym
Janusz Falecki

Recenzowana monografia dotyczy istotnych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa. Odnosi się do planowania cywilnego, charakt...

18,00 zł
Ograniczenie praw rzeczowych w drodze wywłaszczenia
Łukasz Strzępek

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowej analizy wywłaszczenia polegającego na zajęciu nieruchomości ...

12,60 zł
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące problematyki potrzebnych zmian w post...

13,50 zł
Dotacje i inne środki pomocowe dla NGO
Sławomir Liżewski

Jednym z istotniejszych źródeł finansowania działalności organizacji są dotacje. Tego rodzaju dofinansowanie wymaga jedn...

33,10 zł
Internal Security (july-december) Vol. 7/1/2015
Praca Zbiorowa

The world globalisation processes have inevitably been accompanied by the development of new forms of crime and the occu...

26,34 zł
Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń
Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak

Szeroko pojęte prawo wykroczeń — obejmujące zarówno część materialną, jak i procesową — łączy w sobie kompleks przepisów...

29,27 zł
Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjneg
Bartosz Majchrzak

Problemy badawcze ujęte w książce wskazują stan prawny na dzień 20 listopada 2015 roku. Przedmiotem pracy jest refleksja...

25,20 zł