swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnopra...

22,14 zł
Kapitały własne
Katarzyna Trzpioła

Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania zasobów majątkowych. Oznaczają one wartość wniesionych do firmy prze...

22,03 zł
Reprywatyzacja Problemy tworzenia i stosowania prawa
Karol Dobrzeniecki, Marcin Romanowski

Książka stanowi syntezę rodzimych doświadczeń reprywatyzacyjnych ukazaną na tle rozwiązań niemieckich. Inaczej niż za za...

21,60 zł
Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym
Jolanta Waszczuk-Napiórkowska

Podstawowym zadaniem badawczym podjętym w pracy jest analiza i ocena konstrukcji prawnej zapisu windykacyjnego. Na etapi...

17,28 zł
Kierownictwo w samorządzie terytorialnym
Mariusz Szyrski

Analiza dotyczy osadzenia problematyki związanej z kierownictwem w przestrzeni badawczej trzech jednostek samorządu tery...

18,00 zł
Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i rozchodów
Mariusz Olech

Nowe rozwiązania dotyczące korekt mają zastosowanie również do zmian uzyskanych przychodów (a także poniesionych kosztów...

22,03 zł
Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda – sprawdź, kiedy ją zastosować
Katarzyna Trzpioła

Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda - kiedy ją zastosować, jakie elementy powinien zawierać Dokument „Potwie...

22,03 zł
Dowiedz się, jak możesz przyspieszyć zwrot VAT
Rafał Kuciński

O zwrot podatku naliczonego podatnik może wystąpić, gdy powstanie u niego nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem nal...

22,03 zł
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie
Małgorzata Celuch

Za doskonalenie zawodowe nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. Dlatego warto wiedzieć, jak zmieniły się przepisy i jaki...

17,91 zł
Walerian Pańko: "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach"
Walerian Pańko

Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustan...

22,14 zł