swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Jak rozmawiać z córką o seksie
Wendy Elizabeth Chapin

Niemal o wszystkim potrafimy rozmawiać z naszymi dziećmi: o szkole, porządku w pokoju, o dobrym zachowaniu, o książkach,...

25,20 zł
Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych
Krzysztof Bierwiaczonek

Punktem wyjścia do rozważań zawartych w książce jest spostrzeżenie, że jeśli współcześnie chce się mówić o mieście jako ...

35,42 zł
Jedynaczka
Stefania Sienkiewiczowa

„Jedynaczka” to nieznana dotąd, nowo odnaleziona nowela autorstwa matki Henryka Sienkiewicza, Stefanii Sienkiewicz z dom...

23,16 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych

Kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, pt. "Interdyscyplinarność w opi...

22,14 zł
„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Alicja Żywczok Intencją redaktora części monograficznej ("Kieru...

39,85 zł
AdWords i Analytics
Krzysztof Marzec, Tomasz Trzósło

- Zajmujesz się reklamą w internecie?- Planujesz podwyższyć swoje kwalifikacje?- Chcesz zostać certyfikowanym specjalist...

42,30 zł
Grażdanin N.N.
Andrzej Goworski, Marta Panas-Goworska

Grażdanin N.N., czyli obywatel nomen nescio – niewiadomego imienia – poświęcony jest powojennym losom mieszk...

27,00 zł
Igrzyska demokracji
Zbigniew Lewicki

Nic tak dobitnie nie świadczy o zasadności tezy o odrębności amerykańskiej kultury politycznej jak fakt, że liczba wybie...

27,00 zł
Historia państw bałtyckich
Andres Kasekamp

Litwa, Łotwa i Estonia były i pozostają areną zarówno rywalizacji, jak i współpracy między Wschodem a Zachodem. Autor mi...

29,70 zł
Prezydencja Unii Europejskiej
Leszek Jesień

W jaki sposób prezydencja zyskała tak dużą rolę w prowadzeniu prac UE, inicjowaniu dalekosiężnych przedsięwzięć, rozwiąz...

18,00 zł