swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Stanęła naga…
Władysław Broniewski

Pragnienie napisania powieści nie opuszczało Broniewskiego niemal przez całe życie. Nosił ją „w głowie”, przelewał na pa...

20,17 zł
Dominikanie o cnotach
Opracowanie Zbiorowe, Praca Zbiorowa

Jak się zmieniać na lepsze? W jaki sposób zdobyć i utrzymać równowagę ducha? Jak dążyć do wielkości i świętości? Jak mąd...

14,49 zł
Studia z filozofii Boga, religii i człowieka tom 7

Publikacja poświęcona księdzu Józefowi Sadzikowi, pallotynowi, założycielowi paryskiego Centrum Dialogu (Centre du Dialo...

19,44 zł
Fundacje artystyczne rodziny Paców
Anna Sylwia Czyż

Książka przedstawia fundacje artystyczne trzech prominentnych przedstawicieli rodu Paców linii kanclerskiej w XVII w. Ak...

28,80 zł
Skok w nowoczesność: Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980
Adam Leszczyński

Co łączy Polskę Ignacego Mościckiego z Polską Edwarda Gierka? Czy Związek Radziecki miał przed sobą alternatywną drogę m...

31,41 zł
Imperium peryferii Rosja i system światowy
Borys Kagarlicki

Wnikliwy, inteligentny i prowokujący obraz społeczeństwa Rosji, dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Inspiruje do naprawdę po...

26,91 zł
Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat

Okres 30 lat skłania do pogłębionej refleksji nad okolicznościami tej śmierci i nad jej znaczeniem. Zebrane w publikacji...

19,44 zł
Prywatyzując Polskę
Elizabeth Dunn

Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn to książka o tym, jak zmieniał się współczesny kapitalizm. Autorka zatrudniła w się w...

26,91 zł
Magia ochronna Słowian
Joanna Wawrzeniuk

Książka odsłania świat mitycznych i obrzędowych symboli, gestów, akcesoriów i pojęć składających się na sens poczynań ma...

28,80 zł
Epidemie Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza
Judyta Krajewska, Anna Głusiuk

Hipokrates, prawdopodobnie po raz pierwszy w dziejach medycyny, podjął próbę klasyfikacji chorób jako: ostrych, przewlek...

21,60 zł