swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Egzorcysta
Jose Francisco Syquia

„Dopadła mnie ohydna bestia podobna do niedźwiedzia i gotowa była mnie, leżącego, udusić” /fragment/Wstrząsający pamięt...

23,16 zł
Ukryte grzechy
Merlin Carothers

Młody mężczyzna ma nadzieję na wspaniałą karierę, mnóstwo osób liczy na jego duchowe przewodnictwo, a on dzięki szczer...

18,51 zł
Diabeł się mnie boi
Marcello Stanzione

„Wraz z odejściem o. Gabriele Amortha straciliśmy jedną z najważniejszych postaci XX wieku”o. Francesco Bamonte, przewod...

23,16 zł
Nowe ziarna kontemplacji
Thomas Merton

Dlaczego Bóg odgrywa tak ważną rolę w życiu człowieka? Jak pojąć Jego istotę i zrozumieć miłość do nas? W jaki sposób po...

23,16 zł
Uzdrowienie i uwolnienie
Adolfo Lippi

Ostatecznym celem procesu chrześcijańskiego uzdrowienia i uwolnienia nie jest zaspokojenie pragnień przeżywanych w persp...

21,30 zł
Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Autorzy zamieszczonych w tym tomie tekstów zaproponowali różne sposoby odczytania terminu, jakim jest dziedzictwo pedago...

16,20 zł
Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne
Izabela Symonowicz-Jabłońska

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Autorka bowiem, analizując problem baśniowości, przywołuje ujęcia teoretycznolite...

16,20 zł
Pamiętanie i zapominanie

Jerzy Nikitorowicz Wartość dziedzictwa kulturowego w procesie ustawicznego kształtowania się tożsamości Bogusław Miler...

14,40 zł
Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Kalinowski Sławomir

„Opracowanie to istotnie poszerza naszą wiedzę dotyczącą sytuacji ludności wiejskiej w Polsce o niepewnych dochoda...

35,10 zł
Inklinacje behawioralne na rynkach kapitałowych w świetle modeli SEM
Mirosława Żurek

Przedmiotem badań prowadzonych przez Mirosławę Żurek są zachowania inwestorów indywidualnych, a więc teoretycznie zalicz...

25,20 zł