swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej perspektywa rynku pracy
Michał Moszyński

Podstawowe problemy gospodarowania stojące przed człowiekiem są, w ujęciu historycznym, zasadniczo te same. Ich rozwiązy...

30,60 zł
Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast
Krzysztof Krukowski

Prezentowana tematyka została oparta na gruncie dwóch obszarów badań organizacji publicznej – orientacji procesowej oraz...

26,10 zł
Serce wilka
Mocuishle

Książka Mo Cuishle jest dowodem na to, że to w życiu najważniejsze dla człowieka: uważność, troska, zainteresowanie, bli...

28,89 zł
Tężnie jako czynnik kształtujący mikrobiologiczną jakość powietrza w uzdrowisku
Aleksandra Burkowska-But

W ostatnich latach popularnym sposobem na przyciągnięcie turystów i uatrakcyjnienie miejscowości uzdrowiskowych stało si...

16,20 zł
Superekslibris polski
Arkadiusz Wagner

Niniejsza książka stanowi pierwszą w rodzimej literaturze bibliologicznej i historyczno-artystycznej monografię supereks...

81,00 zł
Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze
Piotr Pranke, Miloš Zečević

Zagadnienie wymiany handlowej prowadzonej w X–XII wieku to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk będących przedmiote...

22,50 zł
Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku
Krzysztof Skwierczyński

Reforma gregoriańska była jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko w dziejach Kościoła średniowiecznego, lecz także w ...

27,00 zł
Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans
Teresa Michałowska

Książka omawia europejskie źródła wiedzy o literaturze, upowszechnianej w Polsce średniowiecznej w toku nauki na poziomi...

26,10 zł
Narracje pamięci. Między polityką a historią

Narracje pamięci. Między polityką a historią...

23,40 zł
ABC reumatologii

Jest to syntetyczne kompendium poświęcone najistotniejszym, aktualnym problemom z zakresu chorób reumatycznych. Układ ks...

70,20 zł