swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Praca i wynagrodzenie w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja
Kamil Zawadzki

Głównym celem monografii jest przeanalizowanie niepodejmowanego do tej pory w polskiej literaturze przedmiotu w sposób t...

32,40 zł
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej
Marta Kuc

Przedmiotem monografii jest ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w państwach członkowskich Unii Europejskiej...

25,20 zł
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Maciej Zastempowski

Wśród głównych przesłanek, które skłoniły autora do podjęcia badań dotyczących innowacyjności małych i średnich przedsię...

25,20 zł
Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej
Mirosław Bochenek

W rozprawie autor podjął próbę nowego spojrzenia na proces rozwoju myśli ekonomicznej. Dokonania twórców idei ekonomiczn...

21,60 zł
Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw
Sylwester Bejger

[...] Analizując metody stosowane obecnie w obrocie prawnym dla potrzeb dowodowych w przedmiotowym obszarze, można poczy...

28,80 zł
Strategia bezpośredniego celu informacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych. Teoria i praktyka
Maciej Ryczkowski

W monografii naukowej autor przedstawia najnowszą literaturę poświęconą strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oraz ...

21,60 zł
Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce
Kamila Kaczmarczyk

„Powierzone mi do oceny opracowanie pt. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce dotyczy bardzo aktualnej i ważnej we ws...

18,00 zł
Sztuka wybaczania
Marta Grzebuła

Książkę dedykuję wszystkim ludziom, którzy podejmując walkę wygrywają, bądź też są na początku wyboistej drogi do życia ...

15,49 zł
Dziedzictwo umarłych
Marta Grzebuła

Ile może znieść człowiek? Na to pytanie usiłuję odpowiedzieć w książce. To nie jest historia jakich wiele, to historia l...

15,49 zł
Nazwy roślin
Marian Rejewski

Zgodnie z tym, co pisze Autor w notce Od autora – książka rzeczywiście jest pierwszym tego typu opracowaniem polskojęzyc...

36,00 zł