swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zamówienia publiczne - nowe zasady
Ewa Garbarczuk, Marek Stompel

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europe...

91,08 zł
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
Piotr Gąsiorek

Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określa je Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela...

118,68 zł
System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy
Łukasz Pisarczyk, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Krzysztof Wojciech Baran, Zbigniew Góral, Jakub Stelina, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Krzysztof Stefański, Tomasz Duraj, Stefan Płażek, Wiesław Perdeus, Daniel Książek, Elżbieta Ura, Anna Dubowik, Justyna Czerniak-Swędzioł, Helena Szewczyk, Eliza Mazurczak-Jasińska

W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych czę...

275,08 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich
Marek Szubiakowski

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykła...

100,28 zł
System prawa pracy. TOM I. Część ogólna
Łukasz Pisarczyk, Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Monika Tomaszewska, Krzysztof Wojciech Baran, Marcin Wujczyk, Zbigniew Góral, Dominika Dörre-Kolasa, Bolesław M. Ćwiertniak, Jakub Stelina, Arkadiusz Sobczyk, Teresa Wyka, Daniel Książek, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Justyna Czerniak-Swędzioł, Leszek Mitrus, Alina Wypych-Żywicka, Iwona Sierocka, Artur Tomanek, Anna Musiała, Jerzy Oniszczuk, Zbigniew Salwa, Teresa Liszcz, Antoni Dral

Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym....

275,08 zł
Empatia pracowników medycznych
Ewa Wilczek-Rużyczka

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pra...

72,68 zł
Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka
Bogumił Pahl

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględnia...

63,48 zł
Mediacja. Teoria, normy, praktyka
Krzysztof Płeszka, Michał Araszkiewicz, Mateusz Pękala, Janina Czapska

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem w języku polskim, które odnosi się w sposób kompleksowy do instytucj...

118,68 zł
Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy
Jarosław Kordziński

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów...

54,28 zł
System prawa żywnościowego
Paweł Wojciechowski, Małgorzata Korzycka

"Recenzowana praca znanych i uznanych Autorów stanowi pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opraco...

219,88 zł