swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich
Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski

Na wiele wieków, z Polską, jak mało z którym krajem, Żydzi związali swoje losy. Znani z przedsiębiorczości, odgrywali wa...

25,08 zł
Stosunki gospodarcze polsko-czechosłowackie w latach 1945-1949. Zbiór dokumentów
Janusz Skodlarski

Publikowane dokumenty odnoszą się kwestii, która jest ewenementem w najnowszych dziejach gospodarczych Europy, czyli pró...

24,98 zł
Boski Pymander (Pimander)
Hermes Mercurius Trismegistus (Trismegistos)

Pymander nie jest tylko jednym z najważniejszych dzieł przypisywanych Hermesowi Trismegistusowi - a najważniejszym. Stan...

15,05 zł
Księga pszczoły. Oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, Oksfordzie oraz Monachium przez sir Ernesta Alfreda Thompsona Wallis Budge'a
Anonim

Księga pszczoły to oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, oksfordzie...

19,00 zł
Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych
Zofia Brzozowska

Autorka w prezentowanej pracy stawia sobie za cel przybliżenie szerszemu kręgowi odbiorców sylwetki księżnej kijowskiej ...

21,51 zł
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnienia
Kamil Kowalski, Andrzej Pieczewski, Janusz Skodlarski, Rafał Matera, Kamila Lutek

Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej zmiany ekonomiczno-społeczne dotarły na tereny Królestwa Polskiego w pierwszych...

19,00 zł
Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego.
Damian Szymczak

Książka jest próbą ukazania w nowym świetle relacji pomiędzy Niemcami a Austro-Węgrami w okresie I wojny światowej, a ta...

12,60 zł
Wieki milczenia. Wczesne średniowiecze Persji
Bogdan Składanek

Po najeździe Arabów na Persję Sasanidów w VII w. nadeszły lata niewoli trwające aż do połowy IX w. Wtedy kraj wydobył ...

20,90 zł
Czy wikingowie stworzyli Polskę
Zdzisław Skrok

Według najnowszych odkryć archeologicznych i ich historycznych interpretacji państwo polskie powstało w wyniku militarne...

37,91 zł
Flota i polityka morska Aleksego I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej i jego przezwyciężenie przez Aleksego I Komnena.
Marcin Bohm

Książka Flota i polityka morska Aleksego I Komnena prezentuje dzieje floty bizantyńskiej na przełomie XI i XII wieku. Ce...

12,60 zł