swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nasza wojna. Tom I. Imperia 1912-1916
Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny

Odkrywcza historia frontów wschodnich I wojny światowej. Chyba każdy słyszał o Sommie, Verdun czy Marnie, miejscach najw...

34,19 zł
Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce
Tomasz Pietras

Rodzina Oporowskich herbu Sulima była jedną z najważniejszych familii możnowładczych działających na obszarze tzw. szero...

20,90 zł
Imperium peryferii. Rosja i system światowy.
Borys Kagarlicki

Wnikliwy, inteligentny i prowokujący obraz społeczeństwa Rosji, dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Inspiruje do naprawdę po...

26,91 zł
Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet nielegalnej imigracji
Artur Patek

Alija bet, czyli nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w okresie brytyjskiego mandatu, była jedną z najbardziej s...

19,00 zł
Daniel Romanowicz. Król Rusi (ok. 1201 - 1264). Biografia polityczna
Dariusz Dąbrowski

Losy, noszącego od 1253 r. tytuł króla Rusi, Daniela Romanowicza były niezwykłe. Osierocony wcześnie przez ojca Romana M...

18,05 zł
Mieszko Stary i jego wiek
Stanisław Smolka

Myślą bowiem przewodnią dziejów Mieszka - jak każdy to przyzna bez wątpienia - była dążność do utrzymania dawnej monarch...

13,50 zł
Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze.
Barbara Kowalska

Niniejsza książka jest próbą szukania odpowiedzi na pytanie, na ile postać św. Kingi funkcjonująca w literaturze przedmi...

12,60 zł
Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich Przewodnik archiwalno-bibliograficzny.
Dariusz Libionka, Jakub Petelewicz, Alina Skibińska, Marta Janczewska, Robert Szuchta, Witold Mędykowski, Jacek Młynarczyk, Monika Polit

Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich to przewodnik archiwalno-bibliograficzny prezentujący...

23,75 zł
Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje
Jacek Pietrzak

Z przedstawienia dziejów diaspory na Bliskim (Środkowym) Wschodzie Autor wywiązał się w sposób znakomity. Otrzymaliśmy p...

26,60 zł
Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność
Piotr Kuncewicz

Zarys historii narodu żydowskiego i jego trudnych relacji z innymi nacjami w ciągu wieków życia w swoim dawnym i obecny...

37,91 zł