swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Księga Jaszera , o której mowa w Księdze Jozuego  i Drugiej Księdze Samuela
Nieznany

Oto "Księga Jaszera", której mowa w "Księdze Jozuego" i "Drugiej Księdze Samuela": Czyż nie jest to napisane w Księdze S...

18,90 zł
Polityka federalna względem mniejszości czarnoskórej
Edyta Najbert

Niniejszy tekst jest zbiorem spotkań ze studentami stosunków międzynarodowych I i II stopnia, które miały na celu rozsze...

18,00 zł
Walka o przyznanie równouprawnienia Afroamerykanom
Edyta Najbert

Niniejszy tekst jest zbiorem spotkań ze studentami stosunków międzynarodowych I i II stopnia, które miały na celu rozsze...

18,00 zł
Problem niewolnictwa w USA na przełomie XVIII i XIX wieku
Edyta Najbert

Niniejszy tekst jest zbiorem spotkań ze studentami stosunków międzynarodowych I i II stopnia, które miały na celu rozsze...

18,00 zł
Życie prywatne Polaków w XIX wieku Tom 3
Maria Korybut-Marciniak, Jarosław Kita

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę autorów piątego tomu z serii wydawniczej Ż...

17,95 zł
Imię róży inaczej…
Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski

W prezentowanej publikacji przedstawiono dzieje skryptorium cystersów w Mogile do początku XVI w. Autorzy jako źródło do...

18,86 zł
Nil nisi veritas
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Marcin Głuszak

Jacek Matuszewaski to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawnia...

26,95 zł
Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich
Dariusz Jeziorny

Autor monografii przedstawia rolę dyplomacji brytyjskiej w ustanowieniu traktatowej ochrony Żydów w krajach Europy Środk...

17,95 zł
Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego
Maciej Paszyn

Reformy państwa habsburskiego, dokonane przez Józefa II w latach 1780–1790, były nie tylko kontynuacją, lecz także rozwi...

17,50 zł
Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów
Łukasz Jan Korporowicz

Obok prawa angielskiego, na Wyspach Brytyjskich powstał inny system prawny – Scots law, którego rozwój aż do XVIII w. po...

17,95 zł