swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wybór pism filozoficznych. Wydanie drugie
Ralph Waldo Emerson

Taki wybór pism i taka, dobrze przemyślana, konstrukcja ich układu pozwala nie tylko prześledzić ewolucję twórczości ich...

17,46 zł
Kim jest człowiek?
Abraham Joshua Heschel

Książka Abrahama Heschela, jednego z najwybitniejszych teologów żydowskich XX wieku, koncentruje się na zagadnieniu czło...

19,00 zł
Filozofia myślenia
Adolf Szołtysek

W monografii FILOZOFIA MYŚLENIA podejmowana jest próba wskazania ontologicznego podłoża, stanowiącego warunek możliwości...

36,00 zł
Pisma żydowskie
Hannah Arendt

W jakiejś postaci ziściła się zatem protoromantyczna wizja Herdera: oto Żydzi wywłaszczeni z bogactwa własnej tradycji, ...

54,00 zł
Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej
Michał Rupniewski

Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą....

18,86 zł
Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową Sytnik-Czetwertyński
Jerzy Perzanowski

Droga prawdy to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres w...

26,60 zł
Marksizm. Krytyka
Ludwig Von Mises, Murray Newton Rothbard, Eugen Von Böhm-Bawerk

Książka Marksizm. Krytyka zbiera w jednym tomie interpretację i krytykę myśli marksistowskiej z perspektywy ekonomii, fi...

18,00 zł
Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej
Monika Rogowska-Stangret

Ciało jako inny, obcy, wykluczony, ciało jako przestrzeń napięcia między toż-samością a innością, ciało poza innością i...

37,05 zł
Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii
Anna Szyjkowska-Piotrowska

Tytułową „po-twarz” można rozumieć co najmniej dwojako. Po pierwsze, w porządku czasowym. Twarz odsłania się...

33,30 zł
Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej – na co uważać?
Łukasz Prasołek

Jeśli pracownik zawiera dodatkowo umowę zlecenia ze spółką powiązaną kapitałowo, może to świadczyć o zamiarze obchodzeni...

32,10 zł