swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym
Jan Chmielewski

Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem te...

94,05 zł
Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
Paweł Czarnecki

Monografia dotyczy kompleksowego omówienia problematyki postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osób wykonujących zaw...

113,05 zł
Postępowanie w sprawach nieletnich
Aneta Wilkowska-Płóciennik

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najist...

37,05 zł
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania
Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński

Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania...

51,30 zł
Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym
Agnieszka Wencel

Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnien...

16,20 zł
Lexikon der juristischen Fachbegriffe
Monika Pawęska

Drugie wydanie  Lexikon der juristischen Fachbegriffe zawiera słownictwo z zakresu:prawo cywilne, w tym część ogóln...

113,05 zł
Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2016/2017 – na nowych zasadach
Bożena Winczewska

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół. Dotychczasowe przepisy wymagały stosowania ogóln...

28,40 zł
Teoria niegrzecznej dziewczynki
Hubert Haddad

Dziewiętnastowieczna Ameryka. Margaret i Kate Fox (postaci autentyczne) wychowują się w farmerskiej rodzinie na prowincj...

30,39 zł
Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników
Opracowanie Zbiorowe, Praca Zbiorowa

W zeszycie prezentujemy sposoby rozliczania świadczeń jakie pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Poruszamy zagadn...

33,08 zł
Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline
Arnoud Arntz, Hannie Van Genderen

Zaburzenie osobowości typu borderline często uznaje się za nieuleczalne zaburzenie psychiczne. Jednakże najświeższe bad...

47,41 zł