swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Polscy pisarze wobec faszyzmu
Paweł Maurycy Sobczak

Faszyzm wedle sławnej formuły wybitnego niemieckiego badacza Ernsta Noltego był wydarzeniem epokowym i naznaczył cały wi...

19,35 zł
Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej
Tomasz Ferenc, Waldemar Dymarczyk, Piotr Chomczyński

Treści zawarte w książce dotyczą przede wszystkim codziennego świata jednostek poddawanych oddziaływaniu plakatu jako na...

31,77 zł
Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980
Adam Leszczyński

 Co łączy Polskę Ignacego Mościckiego z Polską Edwarda Gierka? Czy Związek Radziecki miał przed sobą alternatywną drogę ...

33,16 zł
Joannici na Śląsku w średniowieczu
Robert Heś

W prezentowanej książce omówione zostały dzieje śląskich komandorii zakonu joannitów od końca XII do początku XIV w. Ryc...

14,25 zł
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.). Część 1. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)
Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka

W książce zawarto szczegółową analizę ewolucji poglądów starożytnych i wczesnośredniowiecznych autorów na temat dietetyk...

23,76 zł
Gdy słońce było bogiem
Zenon Kosidowski

Opowieści o dziewiętnastowiecznej fascynacji odkryciami archeologicznymi w krajach egzotycznych. Informacje dotyczące ...

37,91 zł
Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych
Irena Domańska-Kubiak

XIX wiek: dwa powstania, dwa zrywy, które miały przynieść Polsce utraconą wolność. Nie przyniosły, za to zaowocowały gr...

37,05 zł
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.). Część 2. Pokarm dla ciała i ducha
Maciej Kokoszko

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bi...

23,76 zł
Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami
Paweł Samuś

Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A...

28,73 zł
Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950
Padraic Kenney

„Aby zrozumieć polski komunizm, trzeba zacząć od badania jego początków”, pisze we wstępie do swojej książki PadraicKenn...

41,79 zł