swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej
Katarzyna Wyrwas

Monografia zawiera językoznawczy opis podstawowej formy komunikowania się znanej z codziennych, nieoficjalnych kontaktów...

37,64 zł
Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej

Tom jest plonem sympozjum naukowego z 14–15 grudnia 2012 roku, zorganizowanego na Uniwersytecie Śląskim w ramach projekt...

42,07 zł
Studia nad składnią łemkowską
Henryk Fontański

Przedmiotem studiów zawartych w monografii jest opis jednostek i konstrukcji składniowych języka łemkowskiego – jednego ...

26,57 zł
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4

Pokłosiem czwartego już spotkania naukowego, zatytułowanego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, które odbyło ...

13,28 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień  Tom  III (K-Nę)
Jan Wawrzyńczyk

Od autora Przekazuję Czytelniczkom i Czytelnikom trzeci tom Leksykonu. Podobnie jak tom drugi zawiera on uzupełnienie bi...

55,35 zł
Poradnik
Ewa Ficek

Autorka książki przedmiotem swych dociekań uczyniła problem gatunkowości poradnika. Wykorzystując ustalenia genologii li...

24,35 zł
„Ottuv slovník naucný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język
Dariusz Tkaczewski

Monografia poświęcona jest czeskiemu dorobkowi encyklopedycznemu ostatnich 150 lat, a w szczególności nowoczesnej i doty...

37,64 zł
Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie
Anna Branach-Kallas

Celem niniejszego tomu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi twórczości współczesnej polskiej diaspory w Kanadzie ora...

21,24 zł
Dyskurs i stylistyka
Bożena Witosz

Książka ukazuje obraz współczesnej stylistyki, akcentując zmiany (poznawcze, metodologiczne, interpretacyjne), jakie uru...

39,85 zł
Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie
Bernadeta Niesporek-Szamburska

Monografia powstała jako rezultat badań nad dziecięcą konceptualizacją wiedzy, której dzieci nie poznają bezpośrednio, d...

42,07 zł