swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
„Logopedia Silesiana”. T. 1

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi ...

33,21 zł
Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność
Ryszard Lipczuk

Monografia przedstawia historię zwalczania wyrazów pochodzenia obcego w języku niemieckim, począwszy od barokowych stowa...

13,50 zł
A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis
Ireneusz Kida

Przedstawiona monografia wpisuje się w dziedzinę diachronicznego językoznawstwa korpusowego i jest wynikiem badań koncen...

33,21 zł
Dziecko – język – tekst

W środowiskach badaczy kultury dziecięcej wielokrotnie zgłaszano potrzeby zintegrowania działań naukowych, odnoszących s...

38,74 zł
Beiträge zur Linguistik. Grammatik – Pragmatik – Lexikologie – Rechtssprache

Tom zawiera prace z wybranych dziedzin językoznawstwa. Pierwsze trzy artykuły poruszają problematykę reguł językowych i ...

42,07 zł
Od przesłanki do konkluzji
Tomasz Nowak

Książka pt. Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania jest rozprawą naukową z dziedziny semantyki języ...

35,42 zł
Metodologie językoznawstwa Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

Jest to zaawansowany podręcznik akademicki poświęcony współczesnym metodologiom językoznawczym w ujęciu interdyscyplinar...

13,50 zł
Readings in Second Language Acquisition

Praca zbiorowa Readings in Second Language Acquisition pod redakcją naukową Danuty Gabryś-Barker stanowi przegląd najist...

24,35 zł
Przyszłość polonistyki

Praca zawiera opracowaną przez najwybitniejszych przedstawicieli środowisk z całej Polski diagnozę aktualnego stanu polo...

64,21 zł
Scripta Classica. Vol. 6

Prezentowana publikacja stanowi tradycyjnie zbiór różnorodnych tekstów, w których zostały podjęte aspekty starożytnej cy...

22,14 zł