swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija
Piotr Czerwiński

W pracy na obszernym materiale językowym zaprezentowano różnorakie możliwe formy nieoficjalne rosyjskich imion własnych,...

17,71 zł
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Dariusz Biel

Publikacja autorstwa dr Dariusza Biela wypełnia niszę, za którą należy uznać słabo naukowo eksplorowane zagadnienia teor...

21,60 zł
Etymologizowanie i etymologia
Piotr Sobotka

Książka poświęcona jest przede wszystkim wywodzeniu przez ludzi pochodności słów bez uwzględniania czynników historyczno...

22,50 zł
Byleby „by” było zawsze na swoim miejscu. Cząstka „by” w polszczyźnie
Anna Szczepanek

Byleby by było zawsze na swoim miejscu. Cząstka by w polszczyźnie to książka skierowana do cudzoziemców, którzy uczą się...

19,93 zł
Linguarum silva. T. 1: Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście

Pierwszy tom Linguarum silva zapoczątkowuje nowe wydawnictwo wielotomowe, ukazujące się pod patronatem Instytutu Języka ...

22,14 zł
Linguarum Silva. T. 2: Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście

Oddany do rąk Czytelnika drugi tom Linguarum Silva zatytułowany Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście zawiera...

28,78 zł
Umbra veri
Anna Kucz

W publikacji ukazano przemiany myśli europejskiej, jakie dokonały się w zderzeniu cywilizacji antycznej z chrześcijaństw...

17,71 zł
W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu

W publikacji opisano najważniejsze kierunki i tendencje badawcze w dziedzinie studiów nad tekstem. Problematyką tą zajmu...

24,57 zł
The timing of tone group constituents in the advanced Polish learner's English pronunciation
Andrzej Porzuczek

Książka Andrzeja Porzuczka poświęcona jest analizie relacji czasowych pomiędzy elementami frazy intonacyjnej w wymowie a...

17,71 zł
L'impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes
Ewa Półtorak

Przedmiotem refleksji Autorki jest ocena możliwości, jakich dostarcza wykorzystanie nowych technologii w procesie ewalua...

61,99 zł