swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Speculum Linguisticum Vol. 3
Jan Wawrzyńczyk

Kolejny tom międzynarodowej serii wydawniczej zawiera 5 artykułów (w języku rosyjskim i polskim). Tematyka: ewolucja pog...

18,00 zł
Hefajstion: „O metrach”

Przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna SzczepaniakO metrach (Enchejridion) autorstwa aleksandryjskiego gramaty...

31,00 zł
Word order tendencies in mediaeval English against the Indo-European background
Ireneusz Kida

Głównym celem pracy Ireneusza Kidy jest omówienie zmian w szyku zdaniowym średniowiecznej angielszczyzny na tle wybranyc...

15,50 zł
Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)
Ewa Kapela

Media masowe, będące obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych form bytowania języka, nie tylko opisują otaczający ...

24,35 zł
Studia z hebrajszczyzny biblijnej
Kamilla Termińska

Rozprawa jest zbiorem studiów poświęconych swoistościom hebrajskiego języka biblijnego, które uzewnętrzniają się na wszy...

22,14 zł
Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstó...

35,10 zł
„Forum Lingwistyczne” 2014, nr 1

Pierwszy numer nowego pisma, zaprojektowanego jako platforma wymiany myśli związanych z szeroko rozumianymi problemami w...

24,35 zł
Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu

Trzeci z cyklu tomów poświęconych opisowi języka autorów, ukazujących się w serii „Prace Językoznawcze Instytutu Filolog...

20,25 zł
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Monografia "Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych" jest kontynuacją dwóch wcześniej...

25,20 zł
Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa

Tom zawiera opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka – rosyjskiego i polskiego. Zamieszczone w tomie a...

24,35 zł