swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Język uwikłany w ponowoczesność
Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Analizy, wnioski i interpretacje wieloznakowych komunikatów reklamowych (werbalnych i graficznych) dotyczących różnych s...

42,07 zł
Słowo i tekst. T. 2: Język i proces literacki

Tom poświęcony jest zagadnieniom podejścia lingwistycznego do słowa artystycznego. Zawiera prace o różnym profilu, zarów...

22,14 zł
Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków
Viara Maldijeva

Jest to zwięzły praktyczny opis gramatyki języka bułgarskiego, który jest pomyślany jako wielowejściowe” kompendium, w z...

25,20 zł
Przysłówki reprezentujące pojęcie "granicy" we współczesnym języku polskim
Emilia Kubicka

W rozprawie opisano łączliwość składniową ponad 30 adwerbiów limitatywnych i zaproponowano dla nich reprezentacje semant...

27,00 zł
Verba et imagines Iaponiae

Utworzenie w 2008 roku japonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika stanowi istotną cezurę w historii toruńskich zain...

34,20 zł
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

W tomie podejmuje się badania nad gatunkami mowy, głównie użytkowymi. Uczeni z różnych ośrodków krajowych i zagranicznyc...

68,63 zł
Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie
Karolina Lisczyk-Kubina

Monografia zawiera opis sposobów wyrażania faz akcji we współczesnej polszczyźnie. Analizom zostały poddane leksemy fazo...

33,21 zł
Felder der Sprache - Felder der Forschung

Die Reihe „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge”, die von der Abteilung Angewandte Spra...

22,05 zł
Felder der Sprache Felder der Forschung

Zbiorowa publikacja łódzkich germanistów. Badacze skupili się wokół zagadnień językoznawczych. Czytelnik znajdzie w niej...

22,05 zł
Texte im Wandel

Texte sind wie Säulen der Kommunikation, mit denen Informationen vermittelt, diverse Intentionen verfolgt, unterschiedli...

17,95 zł