swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
El insulto como ritual en la „Batalla de Rap”
Sabina Deditius

Monografia jest obszernym studium o charakterze pragmalingwistycznym wpisującym się w nurt badań nad grzecznością języko...

22,14 zł
Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym
Barbara Mitrenga, Dagmara Bałabaniak

Publikacja dotyka zagadnienia intensyfikacji wyrażeń. Ponieważ intensywność jest pojmowana w sposób semantyczny, zakres ...

22,14 zł
Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne
Jakub Sławek

Książka jest pierwszym w Polsce zbiorem przykładów i wzorów korespondencji dyplomatycznej w języku arabskim wraz z jej t...

22,14 zł
O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości

Publikacja wielopłaszczyznowo charakteryzuje problematykę podmiotowości, prezentując ją jednocześnie z wielu punktów wid...

55,35 zł
Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych
Aleksandra Janowska

W prezentowanej książce przedstawiony został zarys problematyki ewolucji przyimków wtórnych w polszczyźnie. Różnorodne p...

22,14 zł
U źródeł polskich partykuł
Krystyna Kleszczowa

Monografia kierowana jest głównie do historyków języka, ale też do lingwistów zajmujących się współczesnymi wyrażeniami ...

22,14 zł
Słownictwo mentalne w historii polszczyzny
Kinga Wąsińska

Książka zawiera analizy polskich wyrazów opartych na pięciu prasłowiańskich rdzeniach: *mn-, *myśl-, *um-, *věd- oraz *z...

33,21 zł
Linguarum Silva. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu

Czwarty tom „Linguarum Silva” zatytułowany "W kręgu zagadnień języka i tekstu" składa się z trzech części. W pierwszej z...

22,14 zł
Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości
Katarzyna Majdzik

Książka pt. "Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości" porusza fundamentalny problem nauki o przekładzie, jakim jest...

22,14 zł
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LXI
Praca Zbiorowa

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących...

33,08 zł