swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Disponibilidad léxica
Antonio María López González

Niniejsza monografia przedstawia krytyczną analizę podstaw teoretycznych i metodologicznych dla badań dyspozycyjności le...

18,90 zł
Obcy w systemie
Tatiana Kwiatkowska

Wśród procesów związanych z poszerzaniem się leksykonu danego języka i przemianami w jego obrębie proces zapożyczania, k...

37,64 zł
Siemantika truda w russko‑polskom jazykowom sopostawlenii
Gabriela Wilk

Monografia wpisuje się w nurt studiów językoznawczych nad semantyką nazw wartości. Podjęto w niej próbę rekonstrukcji ję...

22,14 zł
Oblicza przeciwnika

Monografia stanowi być może pierwsze tego rodzaju ujęcie poruszanej w niej problematyki. Jej nowatorstwo polega na tym, ...

22,14 zł
Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles
Krystyna Warchał

Przedmiotem pracy są językowe wykładniki stopnia pewności sądów w artykułach naukowych z dziedziny językoznawstwa w języ...

44,28 zł
„Forum Lingwistyczne” 2015, nr 2

Drugi numer czasopisma językoznawczego, podzielonego na cztery działy: studia, archiwalia, polemiki oraz varia. W dziale...

22,14 zł
Xenia Toruniensia XIV. Hans-Christian. Zwischen Dichtung and Politik

Włodzimierz Appel Nota redakcyjna / 5 Einleitung / 9 Zur griechischen Tragodie / 17 Noch einmal Sophokles und das Leid: ...

19,80 zł
Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Jadwiga Stawnicka

Książka zawiera projekty 10 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Zaprezentowane projekty mogą być przydatne w przygotowa...

22,14 zł
Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu
Artur Rejter

Praca stanowi próbę opisu gatunku i dyskursu przez pryzmat nazw własnych obecnych w jego realizacjach tekstowych, jej ko...

22,14 zł
Język w telewizji

Antologia niniejsza jest uszczegółowieniem poprzedniego wydawnictwa redaktorek pt. "Język w mediach. Antologia". W dwu w...

46,49 zł