swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
New ways to face and (im)politeness

Teksty zawarte w tym zbiorze stanowią wkład w dyskusję na temat pojęcia twarzy, czynności twarzy oraz (nie)uprzejmości. ...

35,42 zł
Faktura oryginału i przekładu
Joanna Kubaszczyk

Monografia podejmuje kwestie związane z przekładem formy graficznej i warstwy brzmieniowej tekstów literackich, a zatem ...

35,10 zł
Translation in Culture

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych znaczeniu przekładu w kulturze. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują ...

24,35 zł
Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków)
Izabela Nowak

Autorka koncentruje się w pracy na przekazie treści z zakresu kultury w procesie nauczania języka rosyjskiego jako obceg...

24,35 zł
Sens i brzmienie

Zebrane w tomie referaty autorstwa specjalistów różnych dziedzin lingwistyki, a także inżynierów zajmujących się przetwa...

20,16 zł
Język w internecie

Tom "Język w internecie. Antologia" jest uszczegółowieniem poprzedniej publikacji redaktorek pt. "Język w mediach. Antol...

44,28 zł
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających d...

22,14 zł
Traditional Orient. Modern Orient. Literary studies

Even though the productive reception of Oriental culture is at present only marginal and has a limited impact, it should...

16,20 zł
Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 2

Drugi tom rocznika Linguistica Bidgostiana. Series Nova jest urozmaiconym zbiorem tekstów zebranych w czterech zasadnicz...

23,40 zł
Dyskurs i jego odmiany

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dys...

39,85 zł