swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Linguistica Copernicana 2(6) 2011

Szósty tom Linguistica Copernicana zawiera 19 artykułów. Jest zbiorem zróżnicowanym tematycznie, metodologicznie i język...

18,99 zł
Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim
Małgorzata Gębka-Wolak

Prezentowana monografia należy do nurtu prac rozwijających aparat polskiej składni strukturalnej w kierunku badań nad po...

27,86 zł
Przestrzenie kognitywnych poszukiwań

Autorzy tekstów zamieszczonych w tej publikacji mają różne zainteresowania badawcze i przebyli różną drogę naukową. Łącz...

20,52 zł
Linguistica Copernicana 2(4)2010

ISSN 2080-1068Linguistica Copernicana, czasopismo językoznawcze przygotowywane do druku na Wydziale Filologicznym Uniwer...

27,00 zł
Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego
Jacek Florczak

Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (...

20,52 zł
Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego
Katarzyna Dembska

Niniejsza monografia jest próbą opisu tendencji rozwojowych nazw zawodowych kobiet w języku polskim i rosyjskim ze szcze...

26,59 zł
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 7

Wstęp / 7 Część 1 – Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Hanna Biaduń-Grabarek, Józef Grabarek Kilka uwag o ...

22,77 zł
Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku. Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych
Jarosław Wierzbiński

(...) książka została napisana w oparciu o niezwykle bogaty materiał, głównie leksykograficzny. Autor przedstawia go i (...

20,52 zł
Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne
Irena Jaros

Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środkó...

18,90 zł
Między obrazem a tekstem

„Obraz” to malowidło na płótnie, ale też abstrakcja – wyobrażenie obiektów, relacji i zdarzeń w umyśle. Myślimy – i mówi...

16,20 zł