swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 8

Wstęp / 11 Część 1 – Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Joanna Albin Między uniwersytetem a rynkiem. Tłu...

22,77 zł
Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (wcześniej Zakład Teorii Języka i Metodologii Językozn...

16,20 zł
Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
Sebastian Żurowski

Książka Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna podejmuje problem nieopisanego do tej pory w...

30,38 zł
Toruńskie studia polsko-włoskie (Studi pollaco-italiani di Toruń) VIII

W latach 2009-2011 wydaliśmy pod rząd trzy tomy Toruńskich studiów polsko-włoskich (Studi polacco-italiani di Toruń), d...

19,08 zł
Sandhi w językach słowiańskich
Anna Cychnerska

Książka Sandhi w językach słowiańskich stanowi efekt pracy Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, afiliowanej prz...

20,25 zł
Linguistica Copernicana 1(7)/2012

Siódmy tom Linguistica Copernicana zawiera 15 artykułów i jedną recenzję. Dominują w nim zdecydowanie prace składniowo-s...

18,99 zł
Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Karol Karp

Luigi Pirandello (1867–1936) e Witold Gombrowicz (1904–1969), due grandi nomi della letteratura e della drammaturgia, l’...

25,33 zł
Dzieło Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie ks. Augustyna Kochańskiego jako poradnik medytacji. Problemy komunikacji literackiej
Maria Wichowa

Przedmiotem badań w tej książce będzie polska adaptacja dzieła hiszpańskiego franciszkanina Diega de Estella Libro de la...

19,44 zł
Styl cyklu opowiadań Na skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera
Katarzyna Sicińska

Z przedstawionego stanu badań wynika, że zainteresowanie stroną językową Tetmajerowskiego cyklu przyniosło skromny jak d...

16,20 zł
Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym
Edyta Pałuszyńska

Publikacja porusza problemy dyskursu publicznego, mediów, działania dziennikarzy i ich rozmówców, a przede wszystkim str...

23,76 zł